Sea Battle: Världskriget

Alternativa namn:
Skälet är att författarna använde de verkliga händelserna under det senaste världskriget för att skapa sitt projekt.