Rising of Civilizations

Alternativa namn: Döga av civilisationer

Observera att när du startar spelet måste du också välja en av civilisationerna:

  • Rome - Infanteribeskydd ökar med 5%, truppernas hastighet ökar med 5%, matuppsamlingen ökar med 10%, en unik Legion-enhet. Ett team av aktiva utvecklare gör projektet, både för sig själva och inte till nytta för.