Spel Pumpa det! på nätet

Spel Pump It!

Pumpa det! (Pump It! ):

I vårt virtuella laboratorium designades och monterades en stor multifunktionell robot, det antogs att han borde kunna utföra olika uppgifter för att bli en oumbärlig assistent för människor. Men för att roboten ska fungera är det nödvändigt att ladda den med energi genom att pumpa en speciell lösning. Men antingen Thu-teknikerna gjorde det fel, eller så hörde ingen till laget. Men i slutändan dök upp flera pumpar framför roboten i rören som leder från dem. Din uppgift i spelet Pump It! Det är för dig att på en viss tid bestämma vilken av slangarna som är direkt anslutna till roboten. Sedan klickar du på rätt spak, enligt din åsikt, och i så fall kommer roboten att fungera, och om inte, kommer den att blåsa av huvudet.